"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Hướng Dẫn Triển Khai Thực Tập Chuyên Môn


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC TẬP CHUYÊN MÔN KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
(Thời gian từ 02/01 - 22/01/2017)

STT

Công việc

Người thực hiện

Liên hệ

Thời gian

1

 

LIÊN HỆ THỰC TẬP

 

Nhóm trưởng

cô Hạnh- Thư ký Khoa CNHH

 

2

 

NHẬN ĐƠN XIN THỰC TẬP

 

Nhóm trưởng

cô Hạnh- Thư ký Khoa CNHH

Thứ 3 hàng tuần.

Hạn chót: 24/11/2016

3

 

NỘP ĐƠN XIN THỰC TẬP VÀ NHẬN THƯ NGỎ

 

Nhóm trưởng

cô Hạnh- Thư ký Khoa CNHH

Thứ 5 hàng tuần.

Hạn chót: 24/11/2016

4

 

XIN GIẤY XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY.

 

Nhóm trưởng

Công ty/ Doanh nghiệp

25/11/2016 - 07/12/2016

5

 

NỘP ĐƠN XIN THỰC TẬP ĐÃ XÁC NHẬN

 

Nhóm trưởng

cô Hạnh- Thư ký Khoa CNHH

25/11/2016 - 07/12/2016

6

 

NHẬN QUYẾT ĐỊNH THỰC TẬP

 

Nhóm trưởng

Cán bộ hướng dẫn

19/12/2016-23/12/2016

7

 

GẶP MẶT CÁN BỘ HƯỚNG DẪN TRƯỚC THỰC TẬP

Tất cả sinh viên

Cán bộ hướng dẫn

26/12/2016-30/12/2016

8

THỰC TẬP

 

Tất cả sinh viên

Công ty/ Doanh nghiệp

02/01/2017-22/01/2017

9

 

NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP

 

Nhóm trưởng

Cán bộ hướng dẫn

13/02/2017 (13h-15h)

10

 

BẢO VỆ THỰC TẬP

 

Tất cả sinh viên

Cán bộ hướng dẫn

13/02/2017 - 19/02/2016

Thông tin tương tự
Trang 1 / 3 1 2 3 Sau Cuối
Liên kết