"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Danh sách cán bộ ngành Công Nghệ Thực Phẩm-Sinh HọcSTTHọ tênThông tin cá nhân
1
tran-thi-ngoc-linh.png
ThS. Trần Thị Ngọc Linh
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0989300775
Email: ttnlinh@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranngoclinh
2
ngo-thi-minh-phuong.png
NCS. Ngô Thị Minh Phương
Chức vụ: Trưởng PTN CN Thực phẩm
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0983008782
Email: ngtmphuong@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ngothiminhphuong
3
DSC_4343.JPG
TS. Huỳnh Thị Diễm Uyên
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0914275528
Email: htduyen@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/huynhdiemuyen
4
nguyen-huu-phuoc-trang.png
NCS. Nguyễn Hữu Phước Trang

Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0977882838
Email: nguyenhuuphuoctrang@gmail.com
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/trangnhp
5
nguyen-thi-hong-phuong.png
TS. Nguyễn Thị Đông Phương
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0935878117
Email: ntdphuong@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ntdphuong
6
tran-thi-kim-hong.png
ThS. Trần Thị Kim Hồng
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 
Email: ttkhong@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/tranthikimhong
6
le-thi-dieu-huong.jpg
TS. Lê Thị Diệu Hương
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0909674255
Email: ltdhuong@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/ltdhuong
6
tran-thi-ngoc-thu.png
NCS. Trần Thị Ngọc Thư
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 0905150880
Email: ttnthu@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/thuttn
6
huynh-thi-ngoc-chau.png
ThS. Huỳnh Thị Ngọc Châu
Tel: +84 (0)511 3 519689
Di động: 
Email: htnchau@dct.udn.vn
Các HP giảng dạy:
Hướng Nghiên cứu:
Lý lịch khoa học: http://scv.udn.vn/htnchau
Thông tin tương tự
Liên kết