"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Ban Chấp Hành Liên Chi Đoàn Khoa Công Nghệ Hóa Học


Ban Chấp Hành LCĐ Khoa Công Nghệ Hóa Học năm 2014-2016

NoHỌ VÀ TÊNChi ĐoànChức vụ
1
Trần Thị Yến Anh
Cán bộ
Bí thư
2
Trần Văn Đăng
13 HTP1
Ủy viên BCH
3
Nguyễn Duy Hải
13 MT2
Ủy viên BCH
4
Lương Trần Hiếu
14 MT1
Ủy viên BCH
5
Nguyễn Thị Kim Oanh
14 HTP2
Ủy viên BCH
6
Vũ Nhị Quỳnh
13 SH
Ủy viên BCH
7
Huỳnh Thị Thanh Tâm
13 MT1
Ủy viên BCH
8
Nguyễn Tất Thắng
14 SH
Ủy viên BCH
9
Văn Hoài Thơm
13 H
Ủy viên BCH
10
Đỗ Thị Thanh Thúy
13 MT2
Phó bí thư
11
Trần Đình Văn
13 SH2
Phó bí thư


Liên kết