"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Giới Thiệu Ngành Công Nghệ Vật Liệu


(Danh Sách Cán Bộ Ngành Công Nghệ Vật Liệu)

Hoạt Động Khoa Học Công Nghệ Ngành Công Nghệ Vật Liệu)


Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học là chuyên ngành đào tạo đầu tiên của Khoa Công nghệ Hóa học. Năm 2001, ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học tuyển sinh khóa đầu tiên. Trải qua gần 15 năm đào tạo, ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học với mục tiêu đào tạo các Kỹ thuật viên cao cấp có trình độ Cử nhân cao đẳng; có khả năng nghiên cứu khoa học; có khả năng thiết kế và quản lý các quá trình, thiết bị hay nhà máy để có thể sản xuất ra sản phẩm một cách kinh tế, an toàn, có giá trị đáp ứng nhu cầu của xã hội; bảo vệ và hoàn thiện môi trường.

Ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học gồm 4 phòng thí nghiệm với những trang thiết bị hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của cán bộ và sinh viên:

-         PTN Công nghệ Hóa học

-         PTN Công nghệ Vật liệu

-         PTN Quá trình thiết bị

-         PTN Hóa cơ bản

Đội ngũ cán bộ giảng dạy gồm 6 cán bộ, trong đó có 1 Tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh, 3 Thạc sĩ được đào tạo học tập từ các nước tiên tiến như Pháp, Trung Quốc.

image001.jpg

Đội ngũ cán bộ giảng dạy của ngành Công nghệ Kỹ thuật Hóa học

Môi trường phát triển nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ:

-         Trong quá trình học tập sinh viên được khuyến khích và tạo điều kiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Các đề tài nghiên cứu của sinh viên có thể được thực hiện tại phòng thí nghiệm công nghệ hóa học của trường.

Cơ hội học tập:

-         Ngành Công nghệ hóa học (tuyển sinh hai khối A và B) trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành liên quan đến chất lượng, công nghệ, thiết kế, chế tạo và dịch vụ trong các lĩnh vực nghiên cứu và phát triển về hóa chất, vật liệu, điện hóa, sản phẩm nhiên liệu và phi nhiên liệu.

-         Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội tiếp tục học Liên thông trong 2 năm tại các trường Đại học có ngành Công nghệ Hóa học, như: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Hà Nội và được cấp bằng Kỹ sư chính quy.

Cơ hội việc làm:

          Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực chuyên môn đảm nhận công tác tại các công ty nhà máy, xí nghiệp hoặc tại các viện, trung tâm nghiên cứu,… thuộc các lĩnh vực sau:

- Sản xuất các loại hoá chất vô cơ, hữu cơ

- Vật liệu xây dựng, silicat, các công nghệ sản xuất xi măng, gốm sứ, thuỷ tinh, gạch chịu lửa...

- Điện hoá như các ngành công nghệ mạ điện trên kim loại, nhựa... Điện phân khai thác khoáng sản

- Polime như các công nghệ sản xuất vật liệu tổng hợp: composit, nhựa, sợi vải, cao su, sơn, vecni....

- Lọc - Hoá dầu và sản xuất khí đốt như các công nghệ sản xuất sản phẩm nhiên liệu và phi nhiên liệu như xăng, dầu diezel, dầu nhờn, dung môi, nhựa đường, khí hoá lỏng, các loại sản phẩm hoá dầu: PVC, PE, PP...Liên kết