"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Giới Thiệu Ngành Công Nghệ Kĩ Thuật Môi Trường


20643290_853242584852651_6108673349582196605_o.jpg

Bộ môn Kỹ thuật Môi trường được tách ra từ Bộ môn Môi trường – Thực phẩm và được thành lập vào năm 2014. Hiện tại, Bộ môn đảm nhận đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường trình độ cao đẳng.

IMG_0187140616082330.JPG

Mục tiêu đào tạo là trang bị cho các cử nhân kỹ thuật môi trường có kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên ngành như phân tích và khảo sát môi trường, đánh giá tác động môi trường, xử lý nước thải, xử lý khí thải, xử lý chất thải rắn,... từ đó có khả năng giải quyết tốt các vấn đề ô nhiễm môi trường, phòng chống các biểu hiện của ô nhiễm và suy thoái môi trường hướng tới một xã hội bền vững. Ngoài ra, sinh viên còn được bồi dưỡng về ngoại ngữ và tin học để có thể đáp ứng được với môi trường làm việc quốc tế.

* Con đường tương lai sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp ra trường có nhiều sự lựa chọn cho tương lai của mình, Theo số liệu thống kê trong 5 năm gần đây, có khoảng 60% sinh viên sau khi tốt nghiệp làm việc tại Các công ty chuyên về lĩnh vực Môi Trường , Các Khu Công Nghiệp trên khắp cả nước. Nhiều bạn hiện đang giữ các vị trí quan trọng trong các doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước.

- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có cơ hội liên thông tại các trường đại học có ngành Công nghệ kĩ thuật môi trường trên khắp cả nước như Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng, Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Công nghiệp Hà Nội,... và được cấp bằng kỹ sư chính quy. Theo thống kê thì có khoảng 25% sinh viên ngành CNKT môi trường của trường Cao Đẳng Công Nghệ sau khi ra trường đã chọn con đường liên thông.


Bên cạnh việc giảng dạy, đội ngũ giảng viên của bộ môn còn thường xuyên thực hiện các nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp thành phố và cả những nghiên cứu liên kết với các trường trên thế giới nhằm nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời phục vụ cho việc giảng dạy ngày càng tốt hơn.

Hiện tại, Bộ môn Kỹ thuật Môi trường có 7 cán bộ gồm 1 Tiến sĩ, 1 Nghiên cứu sinh, 3 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư và 1 cử nhân.

......................................................

- Danh Sách Cán Bộ Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường 

- Hoạt Động Khoa Học Công Nghệ Ngành CNKT Môi Trường

Liên kết