"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Đào tạo ngắn hạn


Hiện nay, nhu cầu của người dân Việt Nam đối với chất lượng sản phẩm thực phẩm không ngừng tăng lên, theo sự phát triển không ngừng của nền kinh tế. Từ yêu cầu thực tiễn, các doanh nghiệp đòi hỏi liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm, đồng thời hoàn thiện và nâng cao đội ngũ cán bộ. Chính vì thế, đội ngũ cán bộ Kiểm tra chất lượng thực phẩm (KCS) được hầu hết các doanh nghiệp thực phẩm coi trọng.

Từ những nhu cầu thực tế này, việc mở các khóa học ngắn hạn về “Kiểm tra chất lượng thực phẩm” là cần thiết. Với đội ngũ cán bộ cơ hữu của bộ môn Công nghệ Thực phẩm-Sinh học gồm 2 Tiến sĩ, 4 Nghiên cứu sinh, 3 Thạc sĩ chuyên ngành về Thực phẩm và Sinh học. Thêm vào đó, cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ ở các phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học, Phòng thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm, Phòng thí nghiệm Quá trình và Thiết bị. Từ sự đáp ứng đủ yêu cầu và chất lượng từ đội ngũ cán bộ đến cơ sở vật chất nên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm-Sinh học, khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng đã khai giảng khóa học ngắn học “Kiểm tra chất lượng thực phẩm”.

kcs1240616081152.jpg

Khoá học kéo dài 12 tuần, vào các ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc buổi tối. Các sinh viên năm 3, năm 4 các ngành Công nghệ Thực phẩm, Công nghệ Sinh học hoặc các ngành liên quan cũng như các cử nhân, kỹ sư, KCS đang làm việc tại các doanh nghiệp thực phẩm đều có thể đăng ký tham gia. Người học sẽ được cung cấp các kiến thức về nguyên tắc hoạt động và quy trình vận hành của một số máy móc, thiết bị, dụng cụ thông dụng trong phòng kiểm nghiệm, các phương pháp phân tích cơ bản thực phẩm từ đó biết được cách thức quản lý và chịu trách nhiệm trên một hay nhiều công đoạn của dây chuyền sản xuất từ việc quản lý vệ sinh của nhân công, thao tác vận hành sản xuất của nhân công, việc thực hiện quy phạm vệ sinh, tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm tại công đoạn nào đó của một cơ sở sản xuất thực phẩm. Chính từ mục tiêu của khóa học và yêu cầu kiến thức đối với một cán bộ KCS, nên bộ môn Công nghệ Thực phẩm-Sinh học đã giảng dạy tổng cộng 10 học phần gồm Kỹ thuật phòng thí nghiệm, Phân tích hóa lý, Phân tích cảm quan, Phân tích vi sinh, KCS Bia, KCS Thịt cá, KCS Lương thực, KCS Sữa, KCS Cây nhiệt đới, KCS Rau quả.

kcs 2240616081835.jpgkcs3240616082019.jpg

Với yêu cầu nhân lực lớn về đội ngũ KCS của xã hội và cũng nhờ chất lượng đào tạo khá tốt, nên Bộ môn Công nghệ Thực phẩm-Sinh học, khoa Công nghệ Hóa học, Trường Cao đẳng Công nghệ đã trao bằng tốt nghiệp cho khóa I và hiện nay, bộ môn vẫn đang tiếp tục giảng dạy cho khóa II và III. 

Liên kết