"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

QUY MÔ ĐÀO TẠO


image018050416121701.png
                                                          Số lượng sinh viên của khoa qua các năm

Khoa CNHH hằng năm cung ứng cho xã hội một nguồn lao động chất lượng, đó là những cử nhân vững chuyên môn, giỏi tay nghề. Nhiều thế hệ sinh viên của khoa hiện đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các cơ quan Nhà nước hay các công ty, doanh nghiệp sản xuất.

 image020050416121721.png
Những sinh viên tài năng hôm nay


                                                                                     image022050416123326.png
                                                                                          Sẽ là những cử nhân tương lai.
                                      
                                                                                    
Liên kết