"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC-MÔI TRƯỜNG


image001.png

Khoa hiện có 24 cán bộ cơ hữu và thành viên, trong đó: 4 Tiến sĩ, 7 Nghiên cứu sinh, 09 Thạc sĩ, 1 Kỹ sư và 1 Văn thư. Nhiều cán bộ của Khoa được đào tạo và thực tập chuyên môn ở các nước có nền giáo dục tiên tiến như Mỹ, Pháp, Úc, Nhật, Thái Lan, Trung Quốc.

TS. TRẦN MINH THẢO

NCS. NGÔ THỊ MINH PHƯƠNG
Trưởng khoaPhó trưởng khoa 
Điện thoại: (84) 0511. 3519689Điện thoại: (84) 0511. 3519689
Email: tmthao@dct.udn.vn Email: ngtmphuong@dct.udn.vn
  

ĐẶNG THỊ HẠNH

ThS. TRẦN THỊ KIM HỒNG
Thư ký Khoa Giáo vụ Khoa
Điện thoại: (84) 0511. 3519689Điện thoại: (84) 0511. 3519689
Email: đthanh@dct.udn.vnEmail: ttkhong@dct.udn.vn
  

Chủ tịch Công đoàn Khoa: Ths.Nguyễn Thị Trung Chinh
Bí thư Liên chi Đoàn Khoa: CN. Nguyễn Hoàng Phúc SơnLiên kết