"Học đi đôi với Hành"
Danang College of Technology
Faculty of Chemical Engineering
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Sinh học


Hướng nghiên cứu của Bộ môn Công nghệ Thực phẩm – Sinh học:
  • Nghiên cứu nuôi cấy các giống tảo 
  • Nuôi cấy mô ứng dụng nhân giống nấm linh chi và hoa
  • Bảo quản thực phẩm và vi sinh vật ứng dụng. Nghiên cứu các chất màu chiết xuất từ thực vật, ứng dụng nhuộm màu thực phẩm
  • Nghiên cứu các chất có tác dụng chống oxi hóa, có hoạt tính estrogen chiết xuất từ thực vật.

 Đề tài cấp nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: 

1.    Nghiên cứu xây dựng và giữ giống bộ sưu tập các chủng vi sinh vật tại phòng thí nghiệm Công nghệ Thực phẩm – Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Ngô Thị Minh Phương. Chủ nhiệm đề tài . Mã số: T2011-06-08. Năm: 2011.

2.    Nghiên cứu ảnh hưởng của chiếu xạ liều thấp lên tính chất cảm quan và hàm lượng vitamin C trong cải xanh và dưa leo. Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Linh. Chủ nhiệm đề tài. Mã số: T2015-06-96. Năm 2015.

3.    Xây dựng phần mềm tính toán để thiết kế Nhà máy bia theo những phương pháp lên men khác nhau. Chủ nhiệm đề tài. Mã số: T2008-06-47. Năm: 2008.

4.    Ứng dụng dịch chiết từ màu thực vật trong sản xuất gạo đa sắc. Chủ nhiệm: Trần Thị Ngọc Thư. Chủ nhiệm đề tài. Mã số: T2015-06-95. Năm: 2015.


Các bài báo đã đăng:

1. Optimization of pectin extraction from pomelo peels and making pectin – chitosan films, Ngo Thi Minh Phuong, Tran Thi Xo, Le Thi Thu Thuy, Tạp chí |Công nghệ Sinh học, 2015.

2. Optimization of pectin extraction from banana peels and making pectin films for preservating peach, Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô, Trương Thị Minh Hạnh, Journal of Science and Technology, The university of Danang, 2015

3. Ứng dụng dịch chiết từ bột nghệ vàng (Curcuma longa L. ) để nhuộm màu trong sản xuất gạo vàng (2015) . Tác giả Trần Thị Ngọc Thư,  Nguyễn Thị Minh Tú.Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐHĐN.

4. Presentations: Cultivation of Chlorella Vulgaris for wastewater treatment and biofuel production. Authors: Thi Dong Phuong NGUYEN. 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conferences. Pages: 109. Year 2015.

5. NguyenThi Dong Phuong, Harvesting Chlorella Vulgaris by membrane filtration, Journal of science and technology – University of  Danang, No. 6 (91), 2015.

6. Tối ưu hóa quá trình chiết tách pectin từ vỏ dưa hấu và thăm dò ứng dụng tạo màng bảo quản sapoche. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trương Thị Minh Hạnh. Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

7. Immobilizing Lactobacillus plantarum bacteria on sodium alginate and its application in tomato juice fermentation making probiotic products. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Nguyễn Thanh Hội. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 6(79). Trang: 39-43. Năm 2014

9. Nghiên cứu khả năng sống sót và đặc tính sinh học của nấm men bánh mì Saccharomyces cerevisiae và Acetobacter xylinum khi bảo quản bằng phương pháp đông khô . Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Trần Thị Xô. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 12. Trang: 57-62. Năm 2014.

10. Nguyen Thi Dong Phuong Harvesting Chlorella Vulgaris by natural increase in pH – a new aspect of the culture in wastewater medium, Journal of science and technology – University of Danang, No. 12 (85) 2014.

11. Nghiên cứu sản xuất cellulose từ vi khuẩn Acetobacter xylinum để cố định vi khuẩn lactic ứng dụng trong lên men sữa chua. Tác giả: Ngô Thị Minh Phương, Lê Thị Bốn, Lê Thị Diệu. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 8(57). Trang: 25-31. Năm 2012.

12. Thi Dong Phuong Nguyen et al., Harvesting Chlorella vulgaris by natural increase in pH:effect of medium composition, Environmental Technology, 2014

13. [Proceeding] Oxidative stress protective mechanisms of Cupriavidus taiwanensis KKU2500-3 under Cadmium induction.Authors: Tran Thi Kim Hong, Wilailak Siripornadulsil, Surasak Siripornadulsil. The 40th congress on science and technology of Thailand-Science and Technology towards ASEAN development.Pages: 586-590. Year:2014.

14. Presentations: Harvesting microalgae by autoflocculation . Authors: M. Frappart, T. D. P. Nguyen, P. Jaouen, J. Pruvost and P. Bourseau. 9th European Congress of Chemical Engineering / 2nd European Congress of Applied Biotechnology, The Hague, April 21-25, 2013. Pages: 7-8. Year 2013.

15. Poster: Harvesting microalgae by membrane separation. Authors: M. Frappart, T.D.P. Nguyen, P. Jaouen, J. Pruvost, P. Bourseau. EUROMEMBRANE 2012 Conference, London. Year 2012.

16. Presentations: Microalgae suspensions: some key aspects for industrial cultivation. Authors: Patrick Bourseau, Thi-Dong-Phuong Nguyen, Antoine Souliès. International Conference on Colloids and Complex Fluids: Challenges and Opportunities. Year 2012.
Liên kết